Kvalitet för relevans

Svenskt Näringsliv har under de senaste två åren undersökt hur Danmark, Nederländerna, Finland, Skottland och Norge via sina styrsystem för den högre utbildningen, i synnerhet sina kvalitetssystem, involverar arbetslivet för att bidra till för arbetsmarknaden relevanta utbildningar och främja kompetensförsörjningen.

Länder som Danmark och Nederländerna är långt framme i sina kvalitetssystem vad gäller att bedöma utbildningars relevans för arbetslivet. I dessa länder tenderar också matchningen på arbetsmarknaden fungera bättre.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.