Informationsmöte om kraftförsörjningen

Informationsmöte om kraftförsörjningen

Ålands Näringsliv och Kraftnät Åland arrangerar ett möte om kraftförsörjningen tisdagen den 22.9.2015 kl 13.00. På mötet diskuteras:

  • Höstens tester av Finlandskabeln
  • Långsiktig planering av kraftförsörjningen
  • Eventuella planer inom det åländska näringslivet som kan påverka framtida kraftförsörjning.

Målgruppen är företag inom det åländska näringslivet.

Ni kan anmäla er till mötet här.

Välkomna