Höjning av nedre gränsen för momsskyldighet

Regeringen föreslår höjning av nedre gränsen för momsskyldighet och övre gränsen för anknytande lättnad

Skatteförvaltningens meddelande, 25.2.2015

I en ny regeringsproposition föreslås att den nedre gränsen för momsskyldighet, som beräknas utifrån räkenskapsperiodens omsättning, ska höjas från 8 500 euro till 10 000 euro.
Samtidigt föreslås att den övre gränsen för skattelättnad vid den nedre gränsen för momsskyldighet ska höjas från 22 500 euro till 30 000 euro.

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2016. Läs propositionen