Höjning av gräns för momsskyldighet från och med 1.1.2016

Lagen om höjningen av den nedre gränsen för momsskyldighet och av den övre gränsen för skattelättnaden som hänför sig till denna har stadfästs

Mervärdesskattelagen ändras så att den nedre gränsen för momsskyldighet som beräknas utifrån räkenskapsperiodens omsättning höjs från 8 500 euro till 10 000 euro. Dessutom höjs den övre gränsen för skattelättnad som hänför sig till den nedre gränsen för momsskyldighet från 22 500 euro till 30 000 euro.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.