Gräns för momsbeskattning höjs 1 januari 2016

Gränsen som i momsbeskattningen tillämpas på verksamhet i liten skala och den övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad höjs den 1 januari 2016. Ändringar gäller de räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare. Den nya nedre gränsen för för momsskyldighet är 10 000 euro (tidigare gränsen var 8 500 euro) och den nya övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad är 30 000 euro (tidigare gränsen var 22 500 euro).

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.