Från kartor till kartverktyg

Sedan 1997 är Nordregio känt för att göra kartor som visar regionala utvecklingsmönster inom ett brett spann av sociala, ekonomiska och miljörelaterade teman. Genom att utgå från sitt befintliga arbete med geografisk information och med hjälp av finansiering från den nordiska arbetsgruppen för demografi och välfärd har NordMap utvecklats för att du ska ha ännu närmare till geografiska data.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.