Företagshälsovård ska ordnas på alla arbetsplatser

Företagshälsovård är förebyggande hälsovård som baserar sig på lagen om företagshälsovård (1383/2001). Syftet är att säkerställa hälsa och säkerhet i arbetsmiljön, förebygga sjukdomar som beror på arbetet och upprätthålla och främja arbetsförmågan och arbetsgemenskapens funktionsduglighet.

Läs mer: http://www.tyosuojelu.fi/upload/Tyopaikkatiedote_1_2011_sv22052014.pdf

 

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.