Företag med betalningssvårigheter, kan annhålla om uppskov med skatter

Ett företag kan ansöka om betalningsarrangemang (betalningsplan) på grund av tillfälliga betalningssvårigheter.

Under tiden för betalningsarrangemanget ska ränta betalas. Betalningsarrangemang kan begäras efter förfallodagen eller efter att skatten har skickats från skattekontot till indrivning om kraven för betalningsarrangemanget uppfylls. Orsaken till betalningssvårigheterna ska motiveras. Förlängd tid beviljas inte automatiskt.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.