Flytgasen blir skattepliktig

Lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ändras genom en lagändring (378/2015) som träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen ändras så att skattefriheten för flytgas slopas. Till följd av ändringen tas det för flytgas som används i motorer och för uppvärmning, precis som för övriga uppvärmnings-, kraftverks- och arbetsmaskinsbränslen, ut en energiinnehållsskatt baserad på flytgasens energiinnehåll och en koldioxidskatt baserad på de specifika koldioxidutsläpp som uppstår vid förbränning av flytgas.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.