Fler är arbetslösa

Nästan 272 000 finländare var arbetslösa i mars, enligt Statistikcentralens siffror. Det här är 21 000 fler än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden steg till 10,3 procent, jämfört med 9,5 procent i mars i fjol.

Bland ungdomarna är situationen fortsättningsvis extra dålig. Enligt Statistikcentralen var 89 000 unga under 25 år utan jobb i mars. Arbetslöshetsgraden är 27,7 procent, 1,4 procentenheter högre än i mars i fjol. Arbets- och näringsministeriet räknade för sin del till 347 000 arbetslösa arbetssökande i slutet av mars. Det är 31 300 fler än ett år tidigare. Jämfört med februari minskade antalet arbetssökande med 8 400.

Arbets- och näringsministeriet får sina arbetslöshetssiffror från TE-centralernas kundregister, medan Statistikcentralen gör en urvalsundersökning. Statistikcentralens siffror är de officiella arbetslöshetssiffrorna, som ockskå är jämförbara internationellt.

Källa: YLE