Finländska arbetsplatser får erkänsla för förbättrad arbetshälsa

Två finländska arbetsplatser rönte framgång i en internationell tävling ordnad av Europeiska arbetsmiljöbyrån, där arbetsplatser som har utvecklat hanteringen av arbetsrelaterad stress och psykosociala risker prisbelönades.

Pris fick det tammerforsiska Fastems Oy Ab, som medvetet har byggt upp sin organisationskultur så att den stöder hälsa och gemenskap hos personalen. Hela personalen både i Finland och utomlands har varit med om att förändra företagskulturen. Företaget verkar inom fabriksautomation.

Läs mer: http://www.stm.fi/sv/pressmeddelanden/pressmeddelande/-/view/1907770