Efsi-finansiering bör utnyttjas effektivt i finländska investeringar

– Finland behöver investeringar och investeringarna företag som utvecklar projektidéer och genomför dem i Finland. Jag ser det som viktigt att vi effektivt utnyttjar även Europeiska fonden för strategiska investeringar och finansieringsmöjlig­heter från andra EU-källor för att få igång investeringar och få fart på tillväxten, konstaterade näringsminister Olli Rehn den 6 oktober 2015 i Helsingfors.

Rehn talade vid en tillställning där Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) presenterades. På plats fanns över 200 representanter för företag och olika organisationer. Jan Vapaavuori, vice generaldirektör vid Europeiska investeringsbanken, berättade om dess roll i finansieringen. Tillställningen öppnades av statsminister Juha Sipilä.

Läs mer: http://www.tem.fi/sv/innovationer/meddelanden_innovationer?89517_m=118946