Dataspecialister största jobbtillskottet de kommande åren enligt Stockholms Handelskammare

Den snabba omställningen som följt den ökade digitaliseringen har lett till att många traditionella jobb har fasats ut. Samtidigt har behovet och efterfrågan av dataspecialister, affärsjurister och reparatörer ökat explosionsartat. Under tisdagen hölls lunchseminariet "Utan programmerare stannar Stockholm", med inbjudna talare från såväl techföretagen Spotify och Truecaller, som representanter från skolväsendet och politiken.

Under seminariet diskuterades bland annat det som Handelskammarens rapport Programmerare - Vanligaste yrket i Stockholmsregionen slår fast; att den kunskapsintensiva ekonomin kommer att leda till att programmeraren blir en nyckelperson på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt står Stockholm och Sverige inför stora utmaningar, för trots att programmerare redan är det vanligaste yrket i Stockholms län har de växande teknikföretagen fortsatt stora rekryteringsbehov.

Under seminariet konstaterades det att kodning och programmering måste vara stående inslag i skolan redan från tidig ålder, för att vi ska ha möjlighet att möta arbetsmarknadens enorma efterfrågan på olika typer av dataspecialister. Samtidigt slogs det fast att detta förutsätter ett samarbete mellan såväl poltiker och skolan, som med näringslivet och företagen.

Läs också rapporten: http://www.chamber.se/nyheter/programmerare-vanligaste-yrket-i-stockholmsregione-2.htm