Beredningen av tillämpningsföreskrifterna för unionens tullkodex fortskrider

Utkasten till rättsakterna för tillämpning av unionens tullkodex har behandlats i Europeiska kommissionens tullkodexkommitté och i en särskild expertgrupp. Dessa rättsakter kallas genomförandeakt och delegerad akt, och tillämpningen av dem börjar samtidigt med unionens tullkodex den 1 maj 2016, med undantag av övergångsbestämmelserna gällande ibruktagandet av vissa datasystem. Tillämpningen av dessa bestämmelser ska upphöra senast den 31 december 2020.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.