Arbetsmarknadsorganisationerna nådde samförstånd

Arbetsmarknadsorganisationerna nådde i natt samförstånd i sina förhandlingar om sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Man kom överens om att förlänga avtalet med ett år.Lösningen innebär att lönerna höjs med 16 euro per månad, eller åtminstone 0,43 procent.

Organisationerna föreslår också att arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med en halv procentenhet, både för löntagarnas och arbetsgivarnas del. Avtalet, som gäller 1,8 miljoner finländares löner, måste godkännas av centralförbunden.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.