Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2016

Prioriterade områden i arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2016 är stärkande av sysselsättningen, konkurrenskraften och tillväxten samt främjande av bioekonomin, kolfriheten och digitaliseringen. ANM:s ansvarsområden framhävs i hög grad bland regeringens spetsprojekt åren 2016–2018.

Läs mer: https://www.tem.fi/sv/ministeriet/meddelanden_ministeriet?89532_m=118525