Ålands Näringslivs höstmöte

Ålands Näringsliv höll idag traditionellt höstmöte på restaurang Indigo med över 40 medlemmar närvarande.

Ordförande Peter Wiklöf inledde höstmötet och lyfte att regeringsprogrammet till stora delar är lyhört för de frågor som Ålands Näringsliv har lyft de senaste åren. Han påpekade också vikten av att genomföra detta under mandatperioden, vilket naturligtvis är den svåra biten.

VD Anders Ekström redogjorde kortfattat för året som gått och gick igenom verksamhetsplan och budget för 2016. Höstmötet godkände dessa.

Den största organisatoriska förändringen är att Ålands Näringsliv bildar ett nytt “Redovisningsutskott” där revisorer och bokförare kommer att samlas. De ska lyfta frågor av vikt för branschen, vilket även innebär frågor viktiga för medlemmarna. Utskottet besitter stor kompetens och kommer att assistera Ålands Näringsliv i vårt framtida arbete.

Höstmötet omvalde Peter Wiklöf som styrelseordförande i Ålands Näringsliv. Han omvaldes tillsammans med ledamöterna Johanna Boijer­Svahnström, Pernilla Söderlund, Ronny Isaksson samt Björn Kalm. Styrelseledamöterna Ann­Louise Djupsund, Mikael Lundell, Nina Nyman­Johansson, Tony Saarinen och Anders Rundberg är valda t.o.m. 2016. Styrelsen har därmed fortsättningsvis en bred sammansättning och representerar olika branscher inom den åländska ekonomin.

Ålands Näringsliv samlar även 10 utskott där medlemmarna valdes in av höstmötet. Utskottens sammansättning återfinns på www.naringsliv.ax

Stämman avslutades med att lantrådet Katrin Sjögren och näringsminister Camilla Gunell presenterade regeringsprogrammet. De talade om vikten av samarbete med näringslivet, vikten av hållbarhet samt ett fokus på “avbyråkratisering”.

 

För mer information kontakta Ålands Näringsliv

Anders Ekström
Verkställande direktör
Tel: 018­529300
Epost: anders.ekstrom@naringsliv.ax