Åland behöver bred invandring

Åland behöver bred invandring

Åland går till lagtings- och kommunalval på söndag. Näringslivets roll är inte att ta ställning till enskilda partier. Däremot är det viktigt att också affärs- och näringslivets röster förs fram i valdebatten. I det sammanhanget vill vi tydligt markera att vi är för invandring- och flyktingmottagande, eftersom motsatt synsätt i förlängningen försvårar för det åländska näringslivet.

Av affärs- och näringslivsskäl vore det önskvärt att Ålands befolkning ökade betydligt. I ett dynamiskt samhälle är det omöjligt att i förväg definiera hur många som bör bo på Åland men vi är öppna för visionen att Ålands befolkning kunde dubbleras. Det skulle skapa en större “inre marknad” där vi kommer bort från vår extrema småskalighet, vilket skulle gynna laget Åland.

Redan idag har Åland en mångkulturell befolkning, där de senaste årens befolkningsökning uteslutande kommer från invandring. Andelen “nya ålänningar”, dvs de som är bosatta på Åland men födda någon annanstans, uppgår nu till 34 % av befolkningen! Över 10.000 ålänningar, fördelat på 90 nationaliteter och 55 språk, har av olika anledningar tagit ett aktivt beslut att flytta till Åland.

De nya ålänningarna har berikat Åland. Våra företag fungerar utmärkt i en mångkulturell miljö och deras erfarenheter är mycket positiva. Självklart behöver man ibland lära sig hur man uppför sig respektfullt i en mångkulturell miljö, men det handlar egentligen om sunt förnuft. Erfarenheten visar att vi med respekt och värdighet skapar bra miljöer - oberoende av nationalitet eller utseende. Vi ser också att människor med en varierande bakgrund bygger oerhört framgångsrika team.

De flesta som flyttar till Åland kommer från Finland och Sverige, vilket är bra, men för att ytterligare bredda vår kultur- och erfarnhetsbas så behöver Åland mer invandring från exempelvis europa, asien, afrika, sydamerika och inte minst från mellanöstern. Vi behöver en så bred kulturell inflyttning som möjligt med så många olika folkslag och nationalitetsursprung som möjligt för att säkra vår framtida konkurrenskraft. Kompetensinflyttningen är central för våra företag, men vi behöver även en attitydinflyttning - dvs invandring av personer som av olika skäl har en stark drivkraft att bygga nya liv. Vi är övertygade att t.ex flyktingar och deras efterföljande generationer har mycket av den attityden. Därigenom bidrar de till nya affärsideer och företag på Åland om 5, 15 eller 50 år, samtidigt som de inspirerar andra ålänningar. Det stärker vår framtida konkurrenskraft.

En invandring med bred bas, medför även att ålänningar i framtiden kommer att ha ett brett världsomspännande kontaktnät, då dagens flyktingar hittar forna landsmän i fristäder över hela världen. Den här konkurrensfördelen kommer att vara helt avgörande för ett framtida, dynamiskt näringsliv på Åland i den globaliserade nätverksekonomin som växer fram. Av rent affärsmässiga skäl har vi inte råd att missa detta globala nätverk.

Ålands Näringsliv vill därför understryka att Ålands utmaning idag är hur vi säkerställer denna invandring som är central för tillväxten i våra företag. Vi har inte råd att stänga gränserna. Invandring medför på sikt nya lokala arbetsplatser och tryggar de som redan finns. Vi välkomnar därför nya ålänningar som kan bygga laget Åland de kommande 20 åren, oberoende om de är flyende, invandrande, infödda eller återvändande.

Välkomna hit och tack till er som redan har kommit

Anders Ekström, VD Ålands Näringsliv
Thomas Lundberg, VD Crosskey
Peter Wiklöf, VD Ålandsbanken
Alef Jansson, Goodtech Environment Ab
Anders Wiklund, VD Optinova
Anders Ingves, VD PAF
Anders Gustafsson, Pedago Interaktiv Ab
Anders Winkelman, partner Pectus
Ann-Louise Djupsund, VD Hotell Arkipelag
Bengt Johansson, VD Strax Kommunikation
Björn Blomqvist, VD Rederi Ab Eckerö
Björn Holmström, VD Solberget
Björn Kalm, Affärsutvecklare Eriksson Capital
Carola Valkama, VD Mediman Scandinavia Ab
Christer Söderström, Fabrikschef Chips AB
Christian Ekström, Pub Stallhagen
Dan Karlsson, VD DKCO
Dan-Erik Woivalin, blivande VD Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Daniel Dahlen, VD Ålcom
Daniel Eriksson, partner Pectus
Daniel Widman, Widmans Advokatbyrå
Dick Siren, VD Minimax Ab
Eva Donalds, VD Cainby Ab
Eva Karlström, VD Steel FM
Eva Mikkola-Karlström, VVD Godby Shipping
Fredrik Häggblom, Aktiva Redovisning
Hans Mikael Holmström, VD Refutures Ventures Ab
Harry Hartikainen, konsult
Henrik Lundberg, VD Posten Åland
Hubertus von Frenckell, VD Ålands turisminvest Ab
Jan Blomqvist, VD Marstads AB
Jan Kangashaka, VD Företagsbyrån
Jan Wennström, VD Stallhagen
Jan-Erik Rask, Kontorschef, Nordea
Janne Engblom, VD Consilia Ab
Johan Eriksson, VD Inficon Aaland Ab
Johnny Nordqvist, VD Andelsbanken för Åland
Kaj Mattsson, Cityläkaren
Kenneth Berndtsson, VD Carl Rundberg Ab
Kyösti Saine, Styrelseordförande Feja Ab
Leif Nordlund, VD Alandiabolagen
Martin Nilsson, VD BioEnerMart Ab
Mikael Lundell, VD Mickelsö Handelsträdgård
Mikaela Lund, VD Motorcompany
Nina-Nyman Johansson, VD Ab Lantbruk
Patrik Larsson, Larssons Vattensport
Patrik Törnroos, Varuhuschef Byggvaruhuset
Pelle Hägglund, VD Plasto Ab
Pernilla Söderlund, VD Mariehamns Bokhandel
Pernilla Weckman, VD April Kommunikation
Peter Enberg, VD Klippupp & Cut
Peter Granholm, Pedago Interaktiv Ab
Pontus Nikula, FIFAX
Rebecka Eriksson VVD Eriksson Capital
Robert Nylund, VD Renhållningen
Stig Grönlund, Krögare Indigo
Sven-Erik Holmberg, VD Holmbergs
Susanne Fagerström, VD Kappahl, Dimoda, Zko
Sverker Jansson, butikschef Mattssons
Tanja Sabel, Flygplatschef Finavia Mariehamn
Tony Saarinen, VD Transmar
Trygve Eriksson, VD Eriksson Capital
Ulf Danielsson, VD Dinera Livsmedelsservice Ab
Ulrica Danielsson, Dinera Livsmedelsservice Ab
Yngve Johansson, VD Mariehamns Tryckeri
Åsa Dahlman, VD Dahlmans
Johannes Snellman, VD ÅCA

 

Om även du vill underteckna insändaren, gör du det här