Affärerna på fastlandet får fria öppettider genast vid årsskiftet

Affärerna och frisersalongerna får fria öppettider genast vid årsskiftet. Republikens president stadfäste den 30 december 2015 en lag som upphäver lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger. Ändringen träder i kraft 1.1.2016.

Rätten för småföretagare som är verksamma i ett köpcentrum eller en motsvarande koncentration av affärer att hålla sin affär stängd en dag i veckan kvarstår dock oförändrad. Denna bestämmelse överförs till lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.