337 400 arbetslösa arbetssökande i Finland i september

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av september sammanlagt 337 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 22 900 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 200 fler än i september i fjol, dvs. sammanlagt 45 000. I januari–september avslutades i genomsnitt 62,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 6,1 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Läs mer: http://www.tem.fi/sv/arbete/meddelanden_arbetet?89507_m=119073