Nyheter 2014

Moderniseringen av EU-reglerna om statligt stöd i kraft den 1 juli

04 aug
Moderniseringen av EU-reglerna om statligt stöd syftar till att förenkla och effektivisera övervakningen av företagsstöden och att förskjuta tyngdpunkten i övervakningen till de stöd som mest snedvrider den inre marknadens funktion och konkurrensen.

Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund

03 aug
I denna anvisning behandlas bedömningen av samfunds, till exempel föreningars och stiftelsers, allmännyttighet och inkomsternas skattepliktighet vid inkomstbeskattningen.

Villkoren för alterneringsledighet ändras första september

01 aug
För att ha rätt till alterneringsledighet ska man i fortsättningen ha en arbetshistoria på 16 år i stället för de nuvarande tio åren.

Svagt positiv ökning av den sysselsatta arbetskraftens volym i år

04 jul
Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2015 ser ut att präglas av en blygsam volymtillväxt men också av ett i förhållande till fjolåret något större rekryteringsbehov.

Nya regler träder i kraft gällande konsumentreturer i näthandeln

01 jul
Den automatiska avgiftsfria rätten till returnering avskaffades från och med den 13 juni.

Den som för in alkohol skall kunna redogöra för syftet.

01 jul
Finansministeriet och Tullen informerar.

"Semestersjukan" försämrar konkurrenskraften

27 jun
Arbetstagarnas insjuknande under semestern borde inte betalas av företagaren säger Marjo Veitonmäki.

Skyldighet att ange pris

19 jun
I och med att den nya prisinformationsförordningen (553/2013) trätt i kraft den 18 juli 2013 har det förekommit oklarheter i tillämpningen av bestämmelserna om skyldigheten att ange pris.

Finland måste ta initiativ när EU:s socialskyddsbestämmelser förnyas

12 jun
Bestämmelserna på EU-nivå om samordningen av socialskyddet lämnar väldigt lite nationellt spelrum för Finland när det gäller socialskydd för människor som rör sig mellan EU-länderna.

Fotboll inte högklassig underhållning anser finsk myndighet

10 jun
Fotbolls-VM i Brasilien är inte en giltig orsak till en förlängning av utskänkningstillståndet.

Sidor