Nyheter 2014

Tjugo miljoner euro för inget

13 aug
Många företagare betalar räkningar för sådant de inte köpt.

Lärande på arbetsplats i Norden

07 aug
Genom att byta idéer och erfarenheter kring hur man arrangerar ungdomars och vuxnas lärande på lärlings- och praktikplatser kan de nordiska länderna lära av varandra.

Tillväxtsatsningar i finska regeringens budgetförslag

07 aug
Finansminister Antti Rinnes budgetförslag för 2015 baserar sig på uppgörelser som överenskommits vid regeringsförhandlingarna samt på besluten i samband med planen för de offentliga finanserna från april 2014.

Inte ens julihettan räddade restaurangerna på fastlandet

07 aug
Restaurangbranschens förluster har fördubblats under sommaren, uppger branschens intresseorganisation Mara.

Skördemarknad på torget 6 september

05 aug
Här finns mer information och anmälningsblankett att ladda ner.

Finska staten och Meyer Werft köper Åbovarvet

05 aug
Köpesumman är inte offentlig, men bolagets (STX Finland Oy) för tillfället svaga ekonomiska läge återspeglades i värdebestämningen och därigenom också köpesumman.

Sanktioner med anledning av situationen i Ukraina

04 aug
Utrikesministeriet har sammanställt ett paket om EU:s sanktioner och restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av situationen i Ukraina.

Landskapslag om energideklaration för byggnader

04 aug
Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader, och den tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.

Allt färre nya företag i Finland

04 aug
På Åland startades 67 nya företag första kvartalet 2014.

Uppdaterad handbok för momsskyldiga

04 aug
Handboken beaktar de ändringar i mervärdesskattelagen och beskattningspraxis som gjorts sedan föregående handbok.

Sidor