Nyheter 2014

Ökande arbetslöshet i hela Finland

21 okt
Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik hade arbets- och näringsbyråerna i slutet av september 314 500 arbetslösa arbetssökande, vilket är 29 600 fler än ett år tidigare.

Småföretagen ökade sin omsättning, för de stora gick det sämre

21 okt
Enligt Statistikcentralens senaste konjunkturuppgifter ökade omsättningen för de finländska företagen inom byggverksamhet och servicebranscher under april-juni.

Finlands preliminära befolkning 5.468.609 i slutet av september

21 okt
Under perioden januari till september ökade antalet boende i Finland med 17 340 personer.

Paneldiskussion om framtidens utbildning

20 okt
Ålands framtida behov i ljuset av den ekonomiska utvecklingen i ett europeiskt, nationellt och lokalt perspektiv.

Lönesubventionsreform effektiviserar sysselsättningen i Finland

17 okt
Regeringen lämnade den 16 oktober 2014 en proposition om lagändringar som gäller offentlig arbetskrafts- och näringsservice till riksdagen.

Stockmanns kollega i Stockholm går bra, i Helsingfors är det tuffare.

17 okt
Varuhuschef på Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm, Magnus Smedmark, har några tankar kring att göra urbana varuhus mer lockande i en tid då allt fler handlar på webben.

Fortsatt svag utveckling av de skattepliktiga inkomsterna på Åland

16 okt
Tillväxten inom den åländska ekonomin har enligt preliminära uppgifter varit negativ eller stannat på noll de senaste fyra åren.

Vinterns restaurangdagar hålls den 19-24 januari

09 okt
Ålands Näringslivs turism & restaurangutskott håller som tidigare i trådarna.

Företag måste lämna uppgifter vid byggande för augusti till Skatteförvaltningen innan 6 oktober

06 okt
Företag och egenföretagare som beställer byggarbeteska lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad.

Nätbedrägerier temat för kampanjen mot grå ekonomi

06 okt
Informationskampanjen mot grå ekonomi fortsätter kommande höst den 6 till den 19 oktober.

Sidor