Nyheter 2014

Anvisningar för utbildningsstöd vid personalutbildning

05 feb
Det finns nu anvisningar för hur man ska gå tillväga för att söka utbildningsstöd enligt den nya lag som tillträdde den 20 december i Finland (som berättigar till tre utbildningsdagar per år för varje anställd).

Ryssar lockas av kvaliteten och priset på vårdtjänster utomlands

05 feb
En möjlighet också för finska företag.

Förändringar i FPAförmånerna år 2014

03 feb
År 2014 innebär flera betydande förändringar i FPA-förmånerna.

Förändringar i arbetslöshetsskyddet för företagare från 1 januari

03 feb
Företagarens utkomstskydd vid arbetslöshet ändrar från början av år 2015.

Direktdebiteringen upphör

03 feb
Den nationella direktdebiteringen upphör i slutet av januari.

Förändringen på arbetsmarknaderna bör mötas med en höjning av utbildningsnivån

03 feb
Finansminister Jutta Urpilainen uppmanar det finländska högskolesystemet till att svara mot utvecklingen på arbetsmarknaderna.

EU vill harmonisera lagstiftning som gäller skatteflykt

31 jan
Kommissionen föreslår ändringar till moder- och dotterbolagsdirektivet i syfte att förebygga skatteflykt.

Fördelningen av strukturfondsmedel landskapsvis fastställda

23 jan
Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling fattade den 22 januari 2014 beslut om den landskapsvisa fördelningen av den finansiering som omfattas av det regionala beslutsfattandet under den kommande perioden för strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland.

Staten vill utvidga den elektroniska ärendehanteringen i Finland

23 jan
Användningen av medborgarens ärendehanteringskonto har fördubblats opå ett halvt år.

Trögt med grundandet av nya företag i Finland

23 jan
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 5,2 procent under tredje kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period året innan.

Sidor