Nyheter 2013

532 372 personer har införts i skattenummerregistret

29 maj
Det offentliga skattenummerregistret öppnades vid ingången av augusti, i registret kan man på basis av personens för- och efternamn och skattenummer kontrollera om personens uppgifter har införts i skattenummerregistret.

Sommarfest på kommande - Dra fördel av hushållsavdraget

29 maj
Sommarens fester närmar sig, hemmet borde kanske storstädas, trädgården snyggas upp och kanske också terrassen borde byggas om.

Australien bästa land att leva i

29 maj
Det bästa landet att leva i är Australien, visar en sammanställning av livskvaliteten i 36 länder som industriländernas samarbetsorganisation OECD har gjort.

Regionutveckling - Finanspolitiska ministerutskottet linjerade upp nästa strukturfondsperiod

27 maj
Den 28 maj linjerade finanspolitiska ministerutskottet upp genomförandet av EU-strukturfondsperioden 2014-2020 i Finland.

Lämna nu in aktiebolagets skattedeklaration behändigt

22 maj
Skatteförvaltningen har öppnat en tjänst där aktiebolag kan lämna in sina skattedeklarationer och bilagor elektroniskt.

Reformen av revisionslagen framskrider

22 maj
Den fortsatta beredningen av delreformen av revisionslagen inleds vid arbets- och näringsministeriet med målen att skapa ett enhetligt examens- och yrkesbeteckningssystem för revisorer samt att koncentrera de myndighets- och tillsynsuppgifter som gäller revisorerna till Patent- och registerstyrelsen.

Export via tyska handelshus

21 maj
Stockholms Handelskammare informerar; I Nordtyskland bidrar de tyska handelshusen till de tyska företagens framgångsrika export.

Stort intresse för restaurangdagar

20 maj
Den 10-15 juni v 24 arrangeras restaurangdagar på Åland.

Anders Ekström ny vd på Ålands Näringsliv

15 maj
Ålands Näringsliv har utsett Anders Ekström till ny verkställande direktör.

Ålands näringsliv ställer frågor om generationsskifte

15 maj
I dagarna kommer en enkät att sändas ut till alla medlemsföretag.

Sidor