Nyheter 2013

Regeringen förbinder staten och kommunerna att främja cleantech-lösningar

17 jun
Regeringen har den 13 juni fattat ett principbeslut, som förbinder staten och kommunerna att avsevärt främja energi-, miljö- och cleantech-lösningar.

Finanspolitiska ministerutskottet drog upp linjer för vindkraftsstödet på Åland

13 jun
Finanspolitiska ministerutskottet drog den 11 juni 2013 upp linjer för stödet till vindkraftsproduktionen på Åland.

EU:s handelsministrar behandlar partnerskapsavtalet för handel och investeringar

13 jun
Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb deltar i Europeiska unionens råd för utrikes frågor fredagen den 14 juni i Luxemburg.

Kroatien blir medlem i Europeiska unionen den 1 juli 2013

13 jun
Republiken Kroatien blir den 1 juli 2013 medlem i Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen i enlighet med fördraget mellan Europeiska unionens medlemsstater och Republiken Kroatien (fördraget publicerades den 24 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 112).

Att anställa unga sommarjobbare

12 jun
Om du kommer att anställa unga arbetstagare under sommaren är det bra att läsa på vilka regler som gäller.

Begränsningar för alkoholreklam föreslås

07 jun
Avsikten är att minska situationer där barn och unga utsätts för alkoholreklam.

Enkät om internationalisering och handelshinder 2013

29 maj
Hösten 2012 kartlade utrikesministeriet och Team Finland de svårigheter som finländska företag stöter på när de blir internationella och bedriver handel utomlands.

EU söker gemensam linje i moderniseringen av statligt stöd

29 maj
EU:s ministrar för konkurrenskraft samlas i Bryssel 29 maj där avsikten är att nå samförstånd om de förordningar som ingår i moderniseringen av statsstödsregelverket och diskutera det ramprogram för forskning och innovation som inleds 2014, den gemensamma rymdövervakningen och industripolitiken.

Vid transport av farliga ämnen tas fortfarande risker

29 maj
Långtradare i utrikestrafik som Tullen och andra myndigheter granskat har fortfarande brister som äventyrar trafiksäkerheten.

Fritt att använda SMHI:s väderdata

29 maj
Med början i sommar så kommer nu mer data att bli tillgänglig från SMHI vilket gläder både entreprenörer och forskare.

Sidor