Nyheter 2013

Arbetsmarknadsparterna har enats om lönehöjningen i den tilltänkta centrala inkomstuppgörelsen

20 sep
Arbetsmarknadsparterna har tvistat om hur lönepåslaget på 20 euro i praktiken ska påverka lönerna.

Evenemanget EU och Du i Mariehamn

20 sep
Evenemanget EU och Du fredagen den 27 september inbjuder ålänningarna att diskutera Europeiska unionen och hur unionen påverkar det dagliga livet på Åland.

Sverige - Sporthandeln rusar på nätet

20 sep
Tillväxten på nätet fortsätter i rekordsnabb takt, under andra kvartalet ökade försäljningen i e-handeln med 19 procent, visar den senaste e-barometern och sporthandeln är den bransch som växt snabbast.

Sverige - Så kan stölder i butiker minska

20 sep
Varje år försvinner det varor för sex miljarder kronor i svenska butiker enligt den undersökning Svensk Handel presenterade på onsdagen.

Skatteförvaltningen informerar

20 sep
Skatteförvaltningen öppnade i maj en webbtjänst där aktiebolagen kan lämna in sin skattedeklaration och dess bilagor elektroniskt.

Den finska handeln ökade i juli jämfört med året innan

19 sep
Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,3 procent i juli jämfört med juli 2012.

Sysselsättnings- och tillväxtavtal

19 sep
Arbetsmarknadens centralorganisationer kommit överens om ett långvarigt och samlande tillväxtavtal vars syfte är att stöda en sund ekonomisk tillväxt genom att öka sysselsättningen, främja alla löntagares köpkraft och löneutveckling samt förbättra företagens möjligheter till framgång i den globala konkurrensen.

Nya skatteincitament underlättar utvecklingen av företagsverksamheten

19 sep
Två skatteincitament, som har trätt i kraft i år, underlättar utvecklingen av företagsverksamheten, tilläggsavdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet och extra skatteavdrag för investeringar i små företag.

Förvaltningen av EU:s strukturfonder reformeras på fastlandet.

19 sep
Regeringen beslutade i sitt strukturpolitiska program att strukturfondernas förvaltningsmodell förnyas så att den bli mer kostnadseffektiv.

Lagpaket ökar arbetstagarnas kompetens och utbildning

19 sep
Från och med ingången av 2014 kan arbetsgivare få skatteavdrag eller annat ekonomiskt incitament för arbetstagarnas utbildning.

Sidor