Nyheter 2013

Medlemsenkät gav positiva signaler

30 sep
Ålands Näringsliv genomförde en enkät förra veckan där vi frågade medlemmarna om deras ekonomiska situation i dagsläget.

Ålands Näringslivs barometer för september

26 sep
Ålands Näringsliv ger Landskapsregeringen ett något höjt betyg i Barometern för september.

Skyldigheten att lämna uppgifter om byggnadsentreprenader och arbetstagare på varje byggarbetsplats träder i kraft i juli 2014.

25 sep
Företag som beställer byggarbete och självständiga yrkesutövare måste från september 2014 månatligen lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om byggnadsentreprenader.

Kampanjen Grå ekonomi

25 sep
Kampanjen Grå ekonomi - en svart framtid väcker intresset att begrunda betydelsen av vardagliga val i bekämpningen av den grå ekonomin och den olagliga verksamheten.

Företagshälsovård - Arbetsgivarens ansvar

22 sep
Målet för företagshälsovården är att säkra en sund och trygg arbetsmiljö, förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och upprätthålla och främja arbetstagarnas arbetsförmåga och arbetsgemenskapens funktionsduglighet.

Utländska turisters övernattningar i Finland ökade i juli

22 sep
I juli 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 747 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 1,9 procent fler än i juli 2012.

Sverige - Minskat regelkrångel ska öka byggandet

21 sep
Byggreglerna i olika kommuner kan idag se väldigt olika ut, något som krånglar till det rejält för Sveriges husföretag.

Ny lag nästa år - Företagaren ska erbjuda kunden kvitto

21 sep
Från och med ingången av 2014 ska företagaren alltid erbjuda kunden ett kvitto på en vara eller tjänst som denne köpt.

Broschyrer om beställarens ansvar

21 sep
Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ålägger beställaren att utreda att avtalspartnern har uppfyllt de lagstadgade skyldigheterna.

Företagarnas Centraldelegations rf:s medlemskap i Företagarna i Finland upphör

20 sep
Detta bestämdes av Företagarna i Finlands styrelse på deras senaste styrelsemöte.

Sidor