Nyheter 2013

Arbetsrättsnyheter från EU

21 okt
Nu finns nr 3 av det nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt att läsa här.

FöretagsFinland samlar den offentliga förvaltningens företagstjänster

16 okt
Målet är att förena den information som företagaren behöver i vardagen, de offentliga tjänsterna för företagare och det elektroniska uträttandet av ärenden till en fungerande helhet.

Problem med yrkesspecifika krav för fri rörlighet mellan länder

16 okt
Det finns en politisk vilja mellan de nordiska länderna om att utveckla det nära inre samarbetet som underlättar den fria rörligheten för personer och företag på en öppen och flexibel nordisk arbetsmarknad.

Grundande av företag - aktiebolag och andelslag

14 okt
Ett aktiebolag kan bildas av en person eller ett företag medan det behövs minst tre personer för att bilda ett andelslag.

Unga måste ges realistisk syn på arbetslivet

14 okt
Det behövs handledning och stöd i skolan för att förstå vad ett val leder till senare i livet.

Finpros verksamhet reformeras

10 okt
Arbets- och näringsministeriet har inlett en beredning som syftar till att väsentligen reformera Finpros verksamhet.

Månaden för den inre marknaden inom EU

07 okt
Under den här månaden kan företag, organisationer, beslutsfattare och EU-ledare diskutera on-line om hur EU:s inre marknad kan förbättras.

Företag har fått räkningar, som man ska vara försiktiga med

03 okt
Detta angår en räkning på 1500 euro, gällande förnyelse av varumärken, skickade från Tjeckien, Ungern och Schweiz.

På fredag dags för Open By Night

02 okt
Kl 18 till 22 håller butikerna öppet och det bjuds på specialerbjudanden hela kvällen.

Ungdomsgarantins företagarverkstad startar på fastlandet

01 okt
Startverkstaden erbjuder ungdomar praktiknära stöd när det gäller att starta eget företag.

Sidor