Nyheter 2013

Naturaförmånsvärdena för år 2014 har fastställts

03 dec
http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Skattekort/Skatteforvaltiningens_b... (30342)

Arbetslösheten i Finland fortsatte att öka i oktober

26 nov
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av oktober sammanlagt 289 600 arbetslösa arbetssökande.

Verksamhetsplan för 2014

25 nov
Vi har publicerat verksamhetsplanen för kommande år inför Ålands Näringslivs höstmöte.

Årets bästa företagsmingel

18 nov
Medlemsjulfesten firas 5 januari, anmälan senast 20 december.

Lärande på arbetsplatser i Norden

06 nov
Inom ramen för Nordiska ministerrådets program - Hållbar Nordisk välfärd, driver det svenska Skolverket ett treårigt projekt som handlar om lärande på arbetsplatser.

Arbetslöshetspremierna minskar något under år 2014

04 nov
Både löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier föreslås minska med 0,1 procentenheter år 2014.

Finland på 12 plats i världen vad gäller företagsklimat

30 okt
Vi förlorade mot Danmark och Norge men bättre än både Sverige och Island.

Riksomfattande Företagarpriser 2013

23 okt
Utdelades detta år till tre företag, Keitele Forest Oy från Keitele, Lihajaloste Korpela Oy från Vittis och Martinex Oy från Reso som är alla länge verkade familjeföretag.

Arbetslösheten fortsätter att öka i Finland

23 okt
Även om den ekonomiska tillväxten skulle komma i gång nästa år i enlighet med prognoserna, är den inte genast tillräcklig för att förbättra sysselsättningen.

Svenska handlares framtidstro på högsta nivå sedan 2011

23 okt
Handlarnas framtidstro fortsätter att öka och framtidsindikatorn landar i oktober månads Handelsbarometer på 10, vilket är den högsta nivån sedan sommaren 2011.

Sidor