Nyheter 2013

Den bindande karaktären av kollektivavtalens organisationsvillkor utreds

01 feb
Professor Veli-Pekka Viljanen och vicehäradshövding Pekka Orasmaa ska utreda huruvida begränsning av kretsen av de avtalsbundna i tjänste- och arbetskollektivavtalen är grundlagsenlig och förenlig med bestämmelserna om likabehandling.

Sverige: Julhandelns starka svit bröts

31 jan
För första gången sedan 1995 backade den svenska julhandeln.

Löntagarnas möjligheter att lära sig på arbetsplatsen har förbättrats

31 jan
Löntagarnas möjligheter att lära sig och delta i utbildning på arbetsplatsen har ökat under de senaste tio åren och den största delen av löntagarna upplever att de har en sådan arbetsplats att man hela tiden kan lära sig nya saker där.

Antalet tullbrott i Finland nådde rekordnivå - kraftig uppgång även i antalet grova tullbrott

31 jan
År 2012 kom sammanlagt 9 425 brott till Tullens kännedom (7 453 brott år 2011) Antalet brott var rekordstort och ökade med 26 % jämfört med 2011.

Nu söks Centrumledare

25 jan
Nybildade samarbetsorganet City Mariehamn söker en Centrumledare på deltid under resterande projekttid.

Ändringar i semesterlönen och karenstiden vid sjukdom

24 jan
Semesterlönen för de anställda som övergått från heltidsarbete till deltidsarbete ska i fortsättningen beräknas på basis av inkomsterna under kvalifikationsåret.

Läget inom företagen i Finland - Från Statistikcentralen

24 jan
Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 1,5 procent från december 2011 till december 2012.

Arbetslösheten ökade i fjol i Finland, antalet arbetslösa arbetssökande uppe i 282 200

22 jan
Under 2012 fanns det i genomsnitt 253 200 arbetslösa arbetssökande i månanden, dvs 9 300 fler än året innan.

Små företag behöver information om skyldigheten att ge arbetsintyg och lönebesked

22 jan
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har observerat att överraskande många arbetsgivare försummar sin skyldighet att ge arbetstagaren lönebesked och arbetsintyg.

Sidor