Nyheter 2013

Nya bluff-företag på farten!

19 feb
I dagarna har flera medlemmar blivit kontaktade av bluff-företag.

EU-ministrarna undertecknar avtal om patentdomstol

18 feb
EU:s konkurrenskraftsministrar sammanträder i Bryssel den 18 och 19 februari 2013, vid mötet undertecknas ett avtal om europeisk patentdomstol och diskuteras bland annat företagande.

Nu är det dags för Skraknästet

12 feb
En chans för dig som har idéer inom turism!

Guideutbildningen för inflyttade startar i februari

07 feb
Den av Ålands näringsliv arrangerade och av ESF finansierade Guideutbildningen för inflyttade inleds på fredag med ett första kurstillfälle.

Ägarstyrning i offentligt ägda bolag på Åland

07 feb
Ålands Näringsliv gjorde under 2012 en djupare analys av den åländska ägarstyrningen i offentligt ägda bolag.

Regeringens satsningar inom entreprenörskap får vitsordet berömligt

06 feb
Det offentliga upphandlandet är däremot under all kritik anser Ålands Näringslivs styrelse i årets första trendbarometer.

Tekes hjälpte finländska företag till framgång ute i världen

04 feb
Finländska tillväxtföretag klarade sig bra i många kraftmätningar förra året.

Inlämningsdagen för periodskattedeklaration och förfallodagen för inbetalning av moms

04 feb
Momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet ska deklarera momsuppgifterna för 2012 senast vid utgången av februari.

Förtroendeindikatorerna fortsätter försvagas

01 feb
Förtroendeindikatorerna för industrin och byggbranschen sjönk, även för tjänstesektorn försvagades de en aning.

Vigo har tillfört nystartade tillväxtföretag 100 miljoner euro i finansiering

01 feb
Företagsacceleratorsprogrammet Vigo, som påskyndar finansieringen och internationaliseringen av nystartade tillväxtföretag, har lyckats med att både aktivera erfarna serieföretagare och få in betydande riskfinansiering i nya företag.

Sidor