Nyheter 2013

Ålandsmässan öppnar i helgen

13 mar
Se alla utställare som visar upp sig i Baltichallen här.

Ljusglimtar i svensk ekonomi

11 mar
Barometerindikatorn steg närmare fem enheter i februari, från 89,9 i januari till 94,7. Den ligger nu drygt fem enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar positivt den här månaden. Resultaten från bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel var neutrala. Konfidensindikatorn för hushållen steg ytterligare i februari.

Indrivningskostnaderna särskilt för mindre konsumentfordringar sänks

10 mar
Lagen om indrivning av fordringar revideras i syfte att hindra att oskäligt höga indrivningskostnader drivs in hos gäldenären.

Nu kan du komplettera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen på nätet.

10 mar
Är du rörelseidkare eller yrkesutövare - Nu kan du komplettera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen på nätet.

Fortsatt neråt i Finland

07 mar
Enligt EK:s konjunkturbarometer, som sammanställdes i januari försvagades konjunkturerna i stor utsträckning i slutet av fjolåret.

Skatteförvaltningens meddelande, 25.1.2013

05 mar
Riksdagen har den 18 december 2012 godkänt lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013-2015 (L 992/2012).

EU -ministrarna undertecknar avtal om patentdomstol

01 mar
Patentdomstolen är ett steg i utvecklingen mot ett enhetligt europeiskt patentsystem.

Praxis för deltidsarbete på arbetsplatserna bör förtydligas

27 feb
För många arbetstagare är deltidsarbete en positiv möjlighet, som erbjuder en kanal till arbetsmarknaden.

Stöd till företag

25 feb
Inom landskapsregeringen finns en mängd olika stödformer.

Nya bokningsregler för skärgårdstrafiken

22 feb
Landskapsregeringen har fattat beslut om att införa bokningsregler för skärgårdstrafiken.

Sidor