Nyheter 2013

Småföretagare i finska köpcentrum får rätt till en ledig dag i veckan

13 dec
Lagförslag - Småföretagare har i fortsättningen rätt att hålla sin affär i ett köpcentrum stängd en dag i veckan.

Arbetspensionspremierna för år 2014 har fastställts

12 dec
Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionspremierna för år 2014.

Antalet sysselsatta ökade år 2011

11 dec
Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31 december 2011 var exakt 14000 personer.

Undersökning - Servicebranschens lönesystem behöver förnyas

10 dec
Inom handeln och branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster har man länge använt lönesystem baserade på yrkestitel.

Inlämnande av skattekort till arbetsgivaren förändras nästa år

09 dec
Statsrådet har bekräftat en ändring av förordningen om förskottsuppbörd, enligt vilken arbetstagaren inte längre behöver lämna skattekortet till arbetsgivaren då denne erhållit förskottsuppgifterna som elektronisk direktöverföring från Skatteförvaltningen.

Tidspress ökar risken för arbetsolyckor

09 dec
Enligt en färsk undersökning upplever nästan hälften av alla anställda att de måste hålla högt arbetstempo för att hinna med sitt arbete.

Ny rapport tar tempen på de nordiska ländernas ekonomi

09 dec
Fem år efter att finanskrisen bröt ut på allvar kämpar de nordiska länderna fortfarande för att lägga i en högre växel.

Inrikesministeriets nya videor om flaggning innehåller anvisningar om hur man flaggar och hanterar flaggan

08 dec
Den finska flaggningskulturen är tolerant och man kan flagga alltid när det finns anledning till det.

Var tredje ung person är redo att jobba svart.

04 dec
Det visar en utredning som Inrikesministeriet har gjort.

Sidor