Kroatien blir medlem i Europeiska unionen den 1 juli 2013

Republiken Kroatien blir den 1 juli 2013 medlem i Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen i enlighet med fördraget mellan Europeiska unionens medlemsstater och Republiken Kroatien (fördraget publicerades den 24 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 112).

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.