Företagshälsovård - Arbetsgivarens ansvar

Målet för företagshälsovården är att säkra en sund och trygg arbetsmiljö, förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och upprätthålla och främja arbetstagarnas arbetsförmåga och arbetsgemenskapens funktionsduglighet.

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.