Nyheter 2013

Nu kan du ändra också förskottsskatten på webben

23 dec
Betalar du förskottskatt?

Arbetsförhållandena i finlands små företag är bra

23 dec
I mikroföretag med under tio anställda är medarbetarna mest nöjda med sina arbetstider, löner och chefer.

Förändringar i företagsbeskattningen

21 dec
Enligt förslag ändras beskattningen av aktiebolag, andelslag och andra företag från och med år 2014.

Beskattning av utbildning som bekostas av arbetsgivaren

20 dec
För en arbetstagare är det en viktig beskattningsfråga om han eller hon får en skattepliktig förmån till följd av att arbetsgivaren betalar utbildningskostnaderna.

Lag om skyldighet att ge kvitto från första januari

17 dec
Syftet med denna lag är att bekämpa grå ekonomi genom att minska näringsidkarnas möjligheter att låta bli att bokföra inkomst från försäljning mot kontant betalning, och genom att främja köparnas möjligheter att upptäcka sådan försäljning.

Försök banar väg för kilometerbeskattning

17 dec
En arbetsgrupp tillsatt av Kommunikationsministeriet anser att man i beskattningen av bilismen i Finland bör införa ett system med kilometerskatt.

Fortsatt ökenvandring för Finland

17 dec
Danske Bank sällar sig till de analytiker som befarar att Finland måste stå ut med dyster ekonomi länge än.

Direktdebiteringen upphör 31 januari 2014

16 dec
Bankerna tar inte emot direktdebiteringsuppdrag från fakturautställare efter detta datum.

Offentlig konkurrens

16 dec
Under hösten har det kommit flera politiska förslag som syftar till att utöka den offentliga sektorn, på det privata näringslivets bekostnad.

Förtroendet i industrin förstärktes en aning i november

15 dec
Produktionsutsikterna förbättrades och lagren av färdiga varor minskade, men orderböckerna blev tunnare.

Sidor