Nyheter 2012

Beställaransvaret utökas inom bygg

10 sep
ANM, FM och Skatteförvaltningen informerar.

Norrtälje centrum har planer på att expandera

05 sep
Nu finns planer på att bygga in busstorget i Norrtälje för att ge plats åt nya bostäder i centrum samt mer affärsyta för nya butiker.

Fem ministrar gör ungdomsgarantin känd på fastlandet

03 sep
Samhällsgarantin för unga, kallad ungdomsgarantin, presenteras på 15 orter i september-oktober.

Brittisk sparmodell något för Åland?

03 sep
I Storbritannien har regeringen egna slöserijägare. På kort tid har de sparat 4 miljarder euro åt de brittiska skattebetalarna.

Vad säljer mest i dåligt väder respektive vackert väder?

01 sep
Svensk handel har frågat sina medlemmar vad dom anser säljer bäst när det är dåligt väder.

Regeringens budget 2013 presenterad

31 aug
Statsbudgeten för nästa år ska de osäkra ekonomiska framtidsutsikterna till trots trygga Finlands kreditvärdighet på högsta möjliga nivå.

Finlands Näringslivs konjunkturbarometer: Utsikterna spridda och osäkra

30 aug
För slutet av året förutspås en liten nedgång i konjunkturerna.

Mervärdesskattevärde vid import av punktskattepliktiga varor

26 aug
Tullstyrelsen har publicerat cirkulär 86/010/12 angående mervärdesskatteuppbörd och mervärdesskattevärde.

Hur skall Ålands Näringsliv se ut i framtiden?

22 aug
Under sommaren har Ålands Näringsliv påbörjat en rad utredningar gällande föreningens verksamhet.

Sidor