Nyheter 2012

Arbetslöshetsgraden 3,4% i november

04 dec
De senaste uppgifterna om arbetslöshetssituationen på Åland i november 2012 finns nu publicerade på ÅSUBs hemsida.

Spritmonopol stoppar gårdsförsäljning av vin

03 dec
Precis som i Finland ställer spritmonopolet till problem för lokala leverantörer, och därför har heller inte Svenska odlare av vin någon möjlighet att saluföra sina produkter på gården.

Tre nya ansikten i Ålands Näringslivs styrelse

30 nov
Ålands Näringsliv höll igår höstmöte, och ett 40-tal medlemmar hade slutit upp för att ta del av nästa års verksamhetsplan samt besluta om styrelse samt utskott.

Ålands Näringslivs julfest 5 januari 2013

22 nov
BOKA in årets julfestfirande med oss på Hotell Arkipelag.

Sveriges handlare ger kommunen tummen ner

21 nov
Färre än var tredje handlare tycker att den egna kommunen arbetar för att främja detaljhandeln.

Övervakning av utländska arbetstagares arbetsförhållanden på lantbruksgårdar och i trädgårdar i Egentliga Finland

21 nov
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland granskade under slutet av sommaren lantbruksgårdar och trädgårdar med utländska arbetstagare i Egentliga Finland.

Testa att betala löner med tjänsten Palkka

21 nov
Ett avgiftsfritt löneberäkningsprogram, testa snabbt med företagsdemon.

Ändring av parkeringstid på Skarpansvägen mellan Skeppargatan och Bussplan.

21 nov
Parkeringstiden är nu 2h, vardagar 9-17 och lördagar 9-14, Parkeringsskiva skall användas.

FPA-ersättningarna ändras

21 nov
År 2013 blir grundersättningen och den lägre specialersättningen för läkemedel lägre än i år, men samtidigt sänks också åstaket, och sjukvårdsersättningarna blir klarare och redigare än tidigare.

Registreringsanmälningar till handelsregistret vid årsskiftet

21 nov
Handelsregistret får varje år ett stort antal anmälningar mot slutet av året, därför ber vi företag lämna in sina anmälningar senast den 10 december om anmälan ska registreras redan under 2012.

Sidor