Nyheter 2011

Ålands Näringsliv minns Helge Sölgén

06 okt
Helge Sölgén har avlidit.

Näringslivsdebatt med partierna

04 okt
Samtliga åländska partier deltar den 6 oktober i Ålands Näringslivs näringslivsdebatt.

Nokia säger upp 3500 personer

29 sep
Av dessa arbetar ungefär 300 i Finland och neddragningarna skall vara genomförda under nästa år.

Nu ska problemen med AX-domänen rättas till

21 sep
Idag startar vi projektet Åland Maps för att få styr på AX-domänen och öka åländska företags synlighet på webben.

Glöm inte var pengar uppstår!

20 sep
I skrivande stund är det exakt en månad kvar till valet och partierna börjar så småningom positionera sig.

Initiativ till kameraövervakning i centrum

18 sep
Ålands Näringslivs Handelsutskott har i en skrivelse till Mariehamns Stad och Polisen önskat få tillstånd kameraövervakning i centrala Mariehamn.

Dröjsmålsränta

17 sep
Enligt bestämmelser om dröjsmålsränta i räntelagen skall gäldenären vid dröjsmål med betalning av en skuld på det försenade beloppet betala en årlig dröjsmålsränta som är 7 procentenheter högre än den referensränta som gäller vid tidpunkten i fråga.

Ny rättspraxis

17 sep
Nya avgöranden i domar av HFD gällande arbetsavtal m.m.

Frånvaro för vård av familjemedlem eller någon annan närstående

17 sep
Till arbetsavtalslagens 4 kap. rörande familjeledigheter fogades genom lag 4.3.2011/197 en ny 7a §, som föreskriver om arbetstagarens rätt till frånvaro för särskild vård av familjemedlem eller någon annan närstående.

Utlåningsbeståndet 276 miljarder euro i slutet av juni 2011

16 sep
Den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av andra kvartalet 2011 till totalt 276 miljarder euro.

Sidor