Lagutskottet frågar LR om jordförvärvsrätten

Ålands landskapsregering har antagit nya riktlinjer för tillämpning av 8 § jordförvärvslagen för Åland i ärenden rörande förvärvs- och besittningsrätt av fast egendom. Ålands Näringslivs lagutskott har närmare granskat riktlinjerna och har riktat en skrivelse till LR för att erhålla svar på följande frågor.  

Bli medlem!

Vad trevligt att du besöker Ålands Näringsliv.

Den här sidan är specifik för Ålands Näringslivs medlemmar. 

Logga in med dina inloggningsuppgifter nedan för att ta del av vårt kompletta innehåll. 

Är du redan medlem men saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Ålands Näringsliv på info@naringsliv.ax eller på telefon 018-29029 så ordnar vi det åt dig.

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Logga in med din e-postadress.
Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt.