Roslandsminglet

Är du roslänning eller ålpigg?

Ålands Näringsliv är engagerade i Roslandsminglet, vilket är ett affärsnätverk för Roslagen. Nätverket sträcker sig från norra Stockholm (Åkersberga), via Åland till Åbo.

Roslandsminglet får inga offentliga bidrag, utan finansierar sig via nätverksträffarna och sponsorer.

"Rosland" är en region med stark företagaranda, strävsamhet och hem för över 27.000 företag. För att understryka vår gemesamma identitet talar vi om "roslänningar" och "ålpiggar".

  • Roslänningen är initiativrik, företagsam, ser möjligheter och hoppar gärna på nya samarbeten.
  • Ålpiggen är hemmablind, ser problem och vet redan på förhand att "det går aldrig".

Vem är du?

Mingelträffar

Roslandsminglet verkar genom att arrangera nätverksträffar på olika platser i regionen under året. Läs mer på Roslandsminglets hemsida.

Du anmäler dig till mingelträffarna på hemsidan. Det finns olika typer av medlemsskap.

  • Engångsbiljett: 695 SEK eller 75€ per mingel
  • Årsmedlem: 3.500 SEK/år. Du och hela ditt företag deltar då kostnadsfritt i alla mingel.
  • VIP-medlem: 7.500 SEK/år. Du och hela ditt företag deltar då kostnadsfritt i alla mingel samt kan ta med en gäst. Dessutom har ni möjligheten att skicka information till Roslandsminglets registrerade företag. 

Vårens mingelträffar

  • 2.4.2016 i samband med Skraknästets final på Smakbyn, Åland
  • 19.5.2016

Välkommen med på Roslandsminglet