Mentorskap

Mentorskap eget företag

Mentorskap är ingen ny företeelse. Redan i den grekiska mytologin berättas det att konung Odysseus, innan han gick ut i det trojanska kriget, bad han sin trogne vän Mentor verka som vän, rådgivare, lärare och fostrare för sin son Telemakhos. Det här sägs vara ursprunget för mentorsverksamheten. Andra historiskt kända mentorer har varit Sokrates för Platon, Haydn för Beethoven och Vera Rózsa för Karita Mattila.

Mentorskap i företag startade på 1970-talet. Man märkte att man med dess hjälp kunde forcera karriär- och löneutvecklingen hos unga och utvecklingsintresserade ungdomar samt öka deras trivsel i arbetet. I Japan hyllar man inte den person som går framåt i karriären och blir befordrad utan hans/hennes mentor som har bidragit till utvecklingen. I England har mentorskapet under många år hört till organisationernas utbildning av ledarskap. Mentorskap som uttryck började användas på 1990-talet i större skala, för att efter millenniumskiftet eskalera.

Mentorprogram Eget Företag Åland

Mentorprogram Eget Företag Åland startade i februari 2010. Just nu pågår den fjärde omgången av programmet där företagare har inlett sin fortsatta utvecklingsresa i samarbete med en extern kraft, en mentor.

Som namnet säger så riktar sig programmet till företagare. Det handlar om att ta nästa steg i sitt bolags utveckling. Fokuset är på företagare som bestämt sig och som insett att man ibland behöver/vill komplettera sin egen kompetens med andras.

Mentorskapet är en metod:

  • för stöd och utveckling av (nya) företag
  • för systematisk överföring av kunskap, erfarenheter och handlingsmönster
  • för personlig utveckling hos både mentor och adept

Det bygger på en ömsesidig relation som kännetecknas av förtroende, lyhördhet och sekretess.

Mentorn, med sin kunskap och erfarenheter, fungerar som bollplank. Företagaren tar sina egna beslut och agerar för att utveckla sitt bolag.

Upplägg

Programmet pågår i 12 månader och varje par, dvs. mentor (extern person) och adept (företagare) träffas ca 1 gång per månad. Programmet är inspirerat av det mentorprogram som svenska Almi Företagspartner drivit framgångsrikt i flera år. Därför har programmet en väl fungerande struktur i botten. En struktur som skall hjälpa båda parter att hålla sikte på målet med detta utvecklingsår. Det tydliggör vad företagaren vill uppnå och på vilket sätt han/hon vill arbeta för att lyckas – en konkret handlingsplan med andra ord.

Intresserad?

Känner du att du vill vidare med ditt företag? Men skulle uppskatta ett professionellt bollplank? Eller är du i det läge att du vill ge tillbaka lite av det du själv lärt dig? Och ser glädje i att se andra växa? Då är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.