Mentorskap

Mentorskap eget företag

Mentorskap är ingen ny företeelse. Redan i den grekiska mytologin berättas det att konung Odysseus, innan han gick ut i det trojanska kriget, bad han sin trogne vän Mentor verka som vän, rådgivare, lärare och fostrare för sin son Telemakhos. Det här sägs vara ursprunget för mentorsverksamheten. Andra historiskt kända mentorer har varit Sokrates för Platon, Haydn för Beethoven och Vera Rózsa för Karita Mattila.

Mentorskap i företag startade på 1970-talet. Man märkte att man med dess hjälp kunde forcera karriär- och löneutvecklingen hos unga och utvecklingsintresserade ungdomar samt öka deras trivsel i arbetet. I Japan hyllar man inte den person som går framåt i karriären och blir befordrad utan hans/hennes mentor som har bidragit till utvecklingen. I England har mentorskapet under många år hört till organisationernas utbildning av ledarskap. Mentorskap som uttryck började användas på 1990-talet i större skala, för att efter millenniumskiftet eskalera.

Mentorprogram Åland

Ålands Näringsliv startade upp ett mentorprogram tillsammans med Ålands Teknologicentrum redan år 2010. Tyvärr avslutades det år 2014 då det finansieringen uteblev. Sedan dess har också Ålands Teknologicentrum upphört.

Ålands Näringsliv planerar nu en fortsättning där vi vill erbjuda mentorskap åt företagare och ledande personer i näringslivet.

Tyvärr arbetar vi ännu med förutsättningarna för det och har i dagsläget inget konkret datum för när detta kan startas upp.

Om du är intresserad av att vara mentor eller adept (att ha en mentor), vänligen kontakta oss och beskriv vad du arbetar med idag och vilka processer i ditt företag eller ditt arbete vill du ha stöd för.