City Mariehamn

City Mariehamn - I love city

CityMariehamn är ett trepartssamarbete mellan Mariehamns stad, fastighetsägare och verksamhetsidkare i staden. City Mariehamn är ett utskott under Ålands Näringsliv, men City Mariehamn har egen budget och en egen styrgrupp som beslutar om strategi, aktiviteter och medlemmar.

Historik

City Mariehamn bildades ur EU-projektet "Ett Livskraftigt centrum" som drevs av Ålands Näringsliv. 

Organisation

City Mariehamn har en styrgrupp bestående av representanter från Mariehamns stad, fastighetsägare och verksamhetsidkare i staden. City Mariehamn har en centrumledare som organiserar verksamheten.

Kontaktuppgifter

Önskar du kontakt med City Mariehamn kontakta: Centrumledaren info[@]citymariehamn.ax telefon 529305 eller läs mer om City Mariehamn på hemsidan.