Föreläsare under Agile Islands 2017

Här presenteras föreläsarna under Agile Islands Event 2017 (26/9).

Andreas Björk, Lemonsoft

I slutet av 2007 var första gången som jag kom i kontakt med agilt, eller rättare sagt Scrum. Den första erfarenheten var negativt laddad då jag som individ var i behov av hjälp i mitt arbete och fick som svar att vi jobbar enligt Scrum och kan hjälpa dig först om två veckor. Trots den dåliga erfarenheten har nyfikenheten ökat genom åren, dock har den nyfikenheten flyttats från ramverk som Scrum och SAFe till de värderingar och principer som ligger bakom agilt och lean.

Under åren har jag jobbat som utvecklare, scrummaster, projektledare, team lead och ansvarig för produktutvecklingen i olika organisationer där agilt varit en viktigt del. Alla dessa erfarenheter har fått mig att intressera mig för hur man kan skapa en miljö där individer och team har bästa möjliga förutsättningar för att prestera.

Det finns ett par saker som är centrala för mig då det kommer till att skapa en miljö där individer kan prestera. Du behöver synliggöra, visualisera och göra information tillgänglig för att alla individer skall kunna fatta beslut. Du behöver förstå ditt vision/mål för att kunna ta små steg framåt och kontinuerligt utvärdera vart du är på väg. Du behöver prioritera vad du gör eftersom det är väldigt få organisationer som kan göra allt de vill. Hur det görs varierar och beror på vilken utmaning du står inför. Det gäller att ständigt söka förbättringar.

 

Marcus Hammarberg, Aptitud

I help teams and companies to move ideas faster to production. In my efforts to do this I started my agile journey with Scrum and XP, but pretty soon grew interested in kanban and that opened the door to lean in general more specifically lean in software development. I pragmatically mix these techniques to help companies to improve.

Being a developer from the start of my career. I still have a connection to the practices that makes the ideas move fast. I contribute to some open source frameworks such as NancyFx, Koa and ClaudiaJs. I have also produced 3 courses on JavaScript development for PluralSight (https://www.pluralsight.com/author/marcus-hammarberg).

I have been working mostly within big organisations such as banks, insurance and food retail companies, but I also have experience from the startup scene working with Tradera (Swedish Ebay) and Spotify. My role is often one of a coach, teacher and change agent from the team to the organization level.

I am one of the authors to Kanban In Action and I run a blog since 2006.

Between 2014-2016 I worked for the Salvation Army in Indonesia helping their 6 hospitals and 17 clinics to become more effective. In particular I was part of a team saving a hospital near my home in Bandung. I'm writing another book about that experience - you can read about it here.

My usual day-to-day job involve coaching teams and organisation around lean and agile. My clients range from banks, insurance companies and food retailers all the way to the big start ups of Sweden. And the occasional hospital.

 

Mattias Skarin, Crisp

Sun Tzu once said that the ultimate responsibility of generalship is to maneuver into a position of success. My quest is to figure out how best to do just that in complex fast moving environments..

I coach and train managers and teams across the value stream on how to use Lean and Agile tools to create and maintain a competitive edge. How do we use Agile to evolve areas outside IT, such as marketing, product management, has been a focus of mine for the last number of years.

I’m the author of the book Real World Kanban and the co-author of Kanban and Scrum, making the most of both.

http://blog.crisp.se/mattiasskarin

 

Fredrick Karlsson, Paf

My Agile journey has been mostly with Paf, all the way from the initial transformation and the continuous evolution from there on. Working in multiple roles, I have seen first hand the immense improvement to productivity and lead-time that Agile philosophies and methods can bring.

Min Agila resa har mestadels skett hos Paf, hela vägen från vår initiala transformation och genom den eviga evolutionen sedan dess. Över tid och i ett flertal roller, har jag blivit ögonvittne till de fantastiska förbättringar i bl.a produktivitet och ledtid som agila tankesätt och metoder kan föra med sig.

 

Johan Hjerling, Crosskey

Johan Hjerling började lära sig saker redan vid 0 års ålder. Det tog ända till 1 års ålder tills han började lära ut åt andra, och han har inte slutat med det trots ord som "Du får en glass om du bara är tyst i 5 minuter" från sina systrar. Efter studier i Informationsbehandling vid Åbo Akademi började han jobba på Viking Line med deras boknings- och incheckningssystem. År 2011 flyttade han till London och började jobba på BBC. Dryga 5 år senare flyttade han tillbaka till Åland och jobbar nu på Crosskey med deras Open Banking platform, en satsning för att öppna upp de digitala banktjänsterna.

 

Rami Rantala, Zalando

Rami has over 15 years of experience from Software Development. He has worked for companies like Ericsson, Comptel, Paf, AlmaMedia. Currently Rami works for Zalando.

His passion is CI, CD and Devops. "The best thing in CI, CD and Devops is to see people’s face when they realize how easy things can be when they are automated."

 

Åsa Liljegren, Aptitud,
John Magnusson, Aptitud
Håkan Alexander, Aptitud

Åsa, Håkan och John har över 50 års samlad erfarenhet som utvecklare och har under den tiden gått igenom teknikskiften som .Net, Nuget, NoSql och JS-explosionen, processer som RUP, xp, Scrum och Kanban. Den enskilt största förändringen i karriären inträffade dock när de 2015 hamnade på samma uppdrag. Genom att samlas runt en dator och tangentbord så förändrades vardagen som utvecklare och för utvecklingsorganisationen radikalt på många positiva sätt

 

Dag Larsson, Ekan Management

Lyssna på Dag Larsson, VD på Ekan Management, som i många år arbetet med de största organisationerna i Sverige inom strategisk utveckling. Han berättar varför fler och fler organisationer övergår från traditionell budgetering till aktivitetsbaserad prognostisering, vilken affärsimpact det medför, samt hur man kan ta de första stegen.

 

Mia Kolmodin, Dandy People

Mia är expert på att skapa lyckade produkter med leveranser som ger effekt genom att sätta användaren i fokus. Hon är ett eftersökt namn inom Agil och Lean UX och coachar och utbildar organisationer i hur man bygger rätt produkt på rätt sätt och hur man formar en organisation och kultur som möjliggör autonoma team med möjlighet till innovation i vardagen.

Mia står för en starkt användarcentrerad arbetskultur och metodik och har hjälpt många kunder såsom Kungliga Operan, Viaplay, Expressen och Sveriges Radio. Hon är också starkt drivande i att förändra upphandling av komplexa IT-projekt inom offentlig sektor. Från detaljstyrt till målstyrt, med användarnyttan i fokus genom Agila kontrakt. Mia är en uppskattad föreläsare där hon har bland annat har varit ansvarig för Hyper Islands utbildning inom User Experience.

 

Britt Lundberg, Struktur Ab

Britt Lundberg  har arbetat som lärare och utredare inom utbildningsområdet innan hon sadlade om och började arbeta med personalfrågor. Britt har haft ledande politiska uppdrag de senaste 20 åren. Hon arbetat både lokalt, nationellt och internationellt. Britt är VD och delägare i Struktur Ab som samarbetar med Karlöf Consulting. Hon har erfarenhet av att arbeta både inom den politiska sfären som den administrativa och har ett betydande nätverk. Britt fokuserar på ledningsorganisation, förändringsledning, individuell rådgivning, föreläser och gör utredningsarbeten.
Britt har genom sin erfarenhet lätt att sätta sig in i olika frågeställningar och överblicka komplexa organisationer. Hon är strukturerad och har förmågan att se helheter och möjligheter. Britt har lätt för att skapa kontakter och underhålla förtroendefulla relationer. Hon är en van ledare i olika situationer, van att handleda, leda workshops och är en uppskattad talare.

 

Magnus Öhman, Karlöf Consulting

Magnus Öhman har arbetat i managementkonsultorganisationer internationellt och nationellt i 20 år, varav de senaste 15 åren i rollen som VD. Han är sedan 12 år VD och delägare i Karlöf Consulting. Magnus konsulterfarenhet är inom områdena strategi och ledning, organisations- och verksamhetsutveckling samt förändringsledning. Han har sin huvudsakliga konsulterfarenhet hos myndigheter, energi-, telekom- och transportbolag. Under senare år har han fokuserat på Karlöf Consultings transformation till framtidens organisation och med den erfarenheten som bas och utgångspunkt arbeta med rådgivning till ledare och stöd åt ledningsgrupper i transformations- och förändringsarbete för att skapa framtidens organisationer. Magnus uppskattas för sin förmåga att utveckla och vidmakthålla förtroendefulla relationer och för att snabbt sätta sig in i komplexa situationer och förstå sammanhang. Han har en god kommunikativ förmåga och är en van workshopledare.

 

Pekka Sivonen, Director of Digitalization Strategy, Tekes

BEEN THERE, DONE THAT: Has raised the most private equity funding in Finland, 38 million Euros in two rounds. 3+35 million.
RECOGNITION: Has been selected as the Entrepreneur Of The Year in Services in Finland by Ernst &Young in years 2004, 2005 and 2006
RESPONSIBLE VISIONARY: Chair of Finland 2030 Future Committee for Corporate renewal. Participation in ICT2015 Workgroup. Judges internationally sw.
FROM ZERO TO HERO: Founder of Digia, a publicly NASDAQ OMX -listed mobile sw-company. Took the company from 1 person to 1.600 persons. Has  20 years experience  in mobile software and 35 years as entrepreneur.
CREATOR:Previously Executive in Residence position at Aalto University Center for Entrepreneurship as the Head of AppCampus, a three year global acceleration program funded by Microsoft and Nokia, then heading health-tech startup accelerator VERTICAL in collaboration with Samsung and Sonera. Co-Founder of HealthSPA –ecosystem. Now responsible for 5G, IoT, Artificial Intelligence and Smart City programs and digitalizations strategy at Finnish Innovation Funding Agency TEKES.
PASSION FOR LIFE: Pekka´s passion is mentoring and coaching new and established start-ups on business-plans, clients, financing and go-to-market. He also loves cooking, fly-fishing and downhill skiing.

 

Martin Hollstrand, Znsei
Gabriel Gherman, Znsei
Znsei hjälper stora och små organisationer att ställa om sina IT leveranser att bli snabbare, få högre kvalitet och gladare medarbetare.