Agile lunch

Upplägg

När:

Första onsdagen i månaden kl 11.30-12.45 på Restaurang Arkipelag, Mariehamn. För senaste informationen följ gruppen Agile Islands på facebook.

Vad är Agile lunch?

Agile lunch är ett strukturerat diskussionsmöte utan en fixed agenda. Deltagarna samlas, tar fram en agenda tillsammans och startar sedan diskussionen. Diskussionen är helt på deltagarnas villkor då det är deltagarna själva som bestämmer vad som skall diskuteras.

För vem?

Agile lunch är för alla som på något vis är intresserade av att diskutera det gemensamma intresset för agile och lean. Du behöver inte ha några förkunskaper utan det viktigaste är att du har ett genuit intresse kring det agila.

Hur går det till?

 • Alla deltagare får föreslå ämnen (max 2 ämnen per person) som skrivs på post-it lappar
 • Alla deltagare får tre ”pinnar” att fördela så som man vill på de ämnen som har föreslagits. Görs genom att sätta streck på den/de lapp/ar som man allra helst vill diskutera. Man får fördela dem fritt, t ex tre lappar som får 1 pinne var, 1 lapp som får 3 pinnar osv.
 • Ämnena prioriteras sedan utifrån hur många pinnar respektive ämne har fått.
 • Varje diskussion är timeboxad till max 15 min, vilket gör att under normala fall hinns ca 3 ämnen med.
 • I slutet av varje lunch får varje deltagare ge ett betyg på diskussionen genom att sätta ett kryss på en linje med skalan ”Uselt-Suveränt bra”

Behöver man anmäla sig?

Nej, du behöver inte anmäla sig. Mottot är ”Kom när du kan, gå när du måste!”. Det är alltså stor frihet i att delta den utsträckning du kan. Men, kom ihåg att komma i tid ifall du vill kunna föreslå ”ditt” ämne.

Hållpunkter för facilitator

 1. Vi börjar 11.30 med att hämta mat – Ifall det är många deltagare och därför flera bord används, så kör man nedanståend separat per bord, d v s det blir lika många diskussioner som antal bord.
 2. Tillbaka vid bordet så ges en kort introduktion till konceptet (genom att t ex gå igenom dessa hållpunkter) för ev nya deltagare. Ifall alla har varit med förut kan denna punkt hoppas över.
 3. Ämnesförslag: Deltagarna skriver ned sina förslag (max 2 per person) på ett post-it lapp (1 ämne per lapp)
 4. Lapparna samlas ihop och facilitatorn läser upp ämnena. Ifall de inte är självförklarande så kan man be den som skrev ämnet att förklara sig väldigt kort. Det är inte meningen att en diskussion skall börja här, så det är viktigt att bryta efter ett par meningar ifall man märker att det börjar ”barka iväg”.
 5. Röstning: Här får varje deltagare fördela 3 ”pinnar” på post-it lapparna enligt eget önskemål.
 6. Prioritering: Lapparna sätts sedan i prioordning (den med flest röster högst upp osv) vilket skapar en backlog för lunchen.
  1. N.B. Ifall det är flera bord så kan man vid detta tillfälle välja att byta bord ifall man tycker att ämnet på ett annat bord känns mer intressant.
 7. Diskussion: Nu börjar den fria diskussionen genom att facilitatorn läser upp ämnet och säger att ordet är fritt. Samtidigt så sätter man igång en timer på 15 min (vilket är max för ett ämne).
 8. Håll diskussionen till ämnet! Det är viktigt att facilitatorn (eller någon annan) går in och avbryter ifall det är någon som ”tar över” diskussionen genom att föra in diskussionen på ett helt annat ämne än vad gruppen har röstat på. Det är inte ok mot övriga deltagare då man kollektivt valt vilka ämnen som skall diskuteras.
 9. Byte av ämne: När tiden (max 15 min) har gått ut så avbryter facilitatorn och börjar enligt punkt 7 igen, d v s läser upp nästa ämne. Det går också att avbryta diskussionen i förtid, ifall diskussionen börjar dö ut och man känner sig färdig med ämnet.
 10. Lunchen skall vara avslutad senast 12.45 (kom ihåg röstningen också), vilket innebär att normalt så hinns tre ämnen med.
 11. Röstning: Innan man bryter upp, så skall alla ge sin åsikt om hur det tyckte att lunchen var enligt ROI-T (Return On Invested Time). Det utförs genom att facilitatorn ritar upp en linje med skalan Bäst-Sämst och där varje deltagare får sätta ett kryss på hur de tyckte att dagens lunch var.

 Anteckningar

Se galleribilderna nedan för att hitta anteckningarna från de olika luncherna.

Länkar som rekommenderas under luncherna