Agile islands

Agile Islands event 2018

Den 25 september 2018 arrangerades Agile islands event för ca 280 deltagare! 

Om du missade evenemanget kan du läsa mer om eventet här.

 

Agile islands vision

"Agile islands" är en vision om att att Åland skall ta positionen som det ledande agila samhället i världen.

För oss betyder det att alla aktörer i samhället bygger sin verksamhet på agila värderingar och är ledande inom sitt respektive område på agila arbetsmetoder och förhållningssätt, oavsett om verksamheten är kommersiell, offentlig förvaltning eller myndighetsutövning eller utförs ideellt av den s.k. tredje sektorn.

Vi tror att en samsyn kring att bygga verksamheter på agila värderingar och arbetsmetoder ger oss unika möjligheter till samverkan mellan aktörerna i samhället.

Vi tror att samtliga verksamheter i samhället, oavsett om de bedrivs i kommersiellt syfte eller utan vinstintresse, är bättre, mer konkurrenskraftiga och mer värdeskapande om de utförs enligt agila värderingar och metoder. Och vi tror att det ledande agila samhället i världen är en utomordentligt attraktiv plats att leva och verka på oavsett om man är född här eller inflyttad hit.

Om du har några frågor kan du kontakta oss.

 

Agile Islands är ett samarbete mellan Alandia Försäkring, Carus, Crosskey, Optinova, PAF, Viking Line och Ålands Näringsliv.