Nätverk

Nätverk

Genom Ålands Näringsliv skapas nätverk.  I våra nätverksgrupper träffas yrkesaktiva inom olika branscher för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Vi återfinns på alla nivåer, är verksamma på hela Åland, anordnar träffar och driver lokal näringspolitik.

Vid våra egna evenemang såsom t.ex. medlemsluncher, Näringslivsdagen och ÅlandsMässan kan företagare träffas, byta visitkort och dra nya lärdomar.

Ålands Näringsliv finns också med i ett nätverk av finländska handelskamrar, svenska handelskamrar, handelskamrar kring Östersjön,  ett nätverk av europeiska handelskamrar och ett nätverk av internationella handelskamrar.

Ålands Näringsliv vill sätta fokus på dig och ditt nätverkande, så har du något förslag på en grupp som borde startas, träffas eller ha kontakt med varandra, hör av dig till oss!

Se våra aktiva nätverksgrupper.