Varningsmeddelande

Detta formulär är stängt för nya bidrag.

Anmäl dig till styrelsebanken

Direktiv för styrelsebanken

Dessa direktiv gäller för den styrelsebank som upprätthålls av Ålands Näringsliv. Direktiven har som syfte att skydda de personuppgifter som styrelsebanken innehåller samt beskriva tillvägagångssättet vid sammanförandet av styrelsebanksmedlem och ett potentiellt företag.

§ 1. Styrelsebanken är konfidentiell och enbart personer anställda vid Ålands Näringsliv har tillgång till styrelsebanken.

§ 2. För att få ingå i styrelsebanken krävs att personen ifråga har gått diplomutbildningen i styrelsearbete eller innehar gedigen erfarenhet från tidigare styrelsearbete eller innehar VD-erfarenhet.

§ 3. Ålands Näringslivs externa information om styrelsebanken sker enbart på generell basis.

Praktiskt tillvägagångssätt gällande sammanförandet av företag och medlem av styrelsebanken

Ett företag riktar en förfrågan till Ålands Näringsliv om att få bli kontaktad av intresserad medlem av styrelsebanken. Rikta förfrågan till info@naringsliv.ax eller per telefon 018-29029.

Ålands Näringsliv kontaktar de personer som ingår i styrelsebanken och som innehar efterfrågad kompetens.

Intresserad medlem av styrelsebanken får företagets kontaktuppgifter och kontaktar dem i mån av intresse.

Anmäl dig till styrelsebanken

Vill du finnas med som en resurs i styrelsebanken?
Anmäl dig på denna länk. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.