Medlemsträffar

Öppna medlemsfrukostar

Under året arrangerar Ålands Näringsliv även ett antal frukostar. Under frukosten får du som deltagare en timmes information som berör ditt företagande från t.ex. myndigheter, försäkringsbolag eller banker.

Frukostarna hålls 6 gånger per år och hålls hos oss på Ålands Näringsliv. Se kurskalendern för mer information.

Branschmöten 

Med jäma mellanrum anordnas det branschträffar där företag från en viss bransch träffas för att diskutera möjligheter till ökat samarbete och för branschen relevanta frågor. 

Håll utkik efter mer information i våra nyhetsbrev.

Medlemsmöten

Både under våren och hösten anordnas medlemsmöten. Under mötena så träffas medlemmarna för att äta gott men samtidigt lyssna till någon extern föreläsare.

Håll utkik efter mer information i våra nyhetsbrev.

Julfest

Under året anordnar vi även vår mycket uppskattade julfester och kräftskivor. Här träffas medlemmarna för att under enklare former ha trevligt och umgås.

Håll utkik efter mer information i våra nyhetsbrev.